Hälytysjärjestelmät

 

 

 Yleistä hälytysjärjestelmistä

Hälytysjärjestelmiä tai virallisemmin rikosilmoitinjärjestelmiä, on käytetty jo pitkään turvaamaan henkilöitä, kiinteistöjä, ulkoalueita, ajoneuvoja jne...

Useissa tapauksissa hälytinjärjestelmä toimii kiinteistöissä lukituksen lisänä ja joissain tapauksissa lukitus ohjaa hälytysjärjestelmää päälle tai pois. Nykyään myös langattomien järjestelmien yleistyessä, on mukaan tullut erilaisia integraatioita joissa matkapuhelimella hälytysjärjestelmää ohjatessa, ohjaa käyttöliittymä myös lukitusta. 

 Ei pelkästään murtohälytin

Vuosien saatossa murtohälyttimistä on tullut ns. monivalvontakeskuksia erilaisten tunnistinantureiden tullessa markkinoille. 

Nykyään monissa hälytysjärjestelmissä otetaan vastaan ilmaisuja paloilmaisimilta, kosteusilmaisimilta, KNX taloautomaatiolta ja monista muista laitteista. Tämän myötä hälytinkeskuksista on tullut pieniä taloautomaatiokeskuksia, jotka tarvittaessa hälyttävät tiedon esimerkiksi vartiointiliikkeen valvomoon tai omistajan omaan matkapuhelimeen. 

Lisäksi niiden kautta saadaan tarvittaessa erilaisia ohjauksia lämmityksille, valaistukselle, veden katkaisuventtiilille ja monia muita mahdollisuuksia.

 

 

 

Hälytysjärjestelmän käyttö mobiililaitteella

Nykyaikainen teknologia mahdollistaa hälytysjärjestelmien, valaistuksen, lämmityksen ja monien muiden laitteiden ja järjestelmien ohjaamisen mobiiliapin kautta.

Lisäksi apin kautta voidaan tarkistaa hälytysjärjestelmän tai yksittäisen ilmaisimen tilaa, ohjata erilaisia skenaarioita, avata sähköisiä lukituksia jne...

Voisi melkein ajatella mielikuvituksen rajallisuuden olevan se rajoittava tekijä erilaisia kombinaatioita rakennattaessa, koska tekniikan avulla voidaan toteuttaa mitä monipuolisempia kokonaisuuksia.